Schrijven

Ook al wordt er veel gedaan met digitale middelen, schrijven blijft belangrijk. Het schrijven is van grote invloed op het leren lezen en spelling en is ondersteunend bij andere leerdomeinen, zoals taal en rekenen. Helaas beschikken niet alle kinderen over de specifieke motorische vaardigheden die nodig zijn voor het schrijven. Hierdoor kan het zijn dat een kind veel moeite heeft met het leesbaar schrijven of het bijhouden van het tempo van de klas. Ook komt het geregeld voor dat een kind een zere hand krijgen omdat hij of zij een krampachtige pengreep heeft.  Niet goed kunnen schrijven kan een negatief effect hebben op leervakken op school en op het zelfbeeld van een kind.

Het is belangrijk dat er tijdig aandacht is voor schrijfproblemen zodat deze kunnen verminderen of worden opgelost. Om te kijken of een kind klaar is voor het schrijven in groep 3, kan in groep 2 een schrijfrijpheidonderzoek worden gedaan. Als u hier meer informatie over wilt kunt u contact opnemen. 

Contact