0616778224          info@kinderoefentherapiespakenburg.nl        

Schrijven

Ook al wordt er veel gedaan met digitale middelen, schrijven blijft belangrijk. Het schrijven is van grote invloed op het leren lezen en spelling en is ondersteunend bij andere leerdomeinen, zoals taal en rekenen. Helaas beschikken niet alle kinderen over de specifieke motorische vaardigheden die nodig zijn voor het schrijven. Hierdoor kan het zijn dat een kind veel moeite heeft met het leesbaar schrijven of het bijhouden van het tempo van de klas. Ook komt het geregeld voor dat een kind een zere hand krijgen omdat hij of zij een krampachtige pengreep heeft.  Niet goed kunnen schrijven kan een negatief effect hebben op leervakken op school en op het zelfbeeld van een kind.

Het is belangrijk dat er tijdig aandacht is voor schrijfproblemen zodat deze kunnen verminderen of worden opgelost. Om te kijken of een kind klaar is voor het schrijven in groep 3, kan in groep 2 een schrijfrijpheidonderzoek worden gedaan. Als u hier meer informatie over wilt kunt u contact opnemen. 

Contact

"Kinderoefentherapie Spakenburg is gespecialiseerd in het verbeteren van de motoriek van het kind. Dankzij kinderoefentherapie krijgen kinderen weer plezier in het bewegen."

     0616778224

  info@kinderoefentherapiespakenburg.nl

     Chopinstraat 1H, 3752 HR Bunschoten-Spakenburg

    32169501

 

Copyright © 2022 Kinderoefentherapie Spakenburg