Onderzoek

De kinderoefentherapeut observeert, onderzoekt, behandelt en geeft voorlichting en advies. Na aanmelding en intake wordt een uitgebreid motorisch onderzoek afgenomen. Er wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van uw kind met genormeerde testen. De onderdelen die aan bod kunnen komen zijn evenwicht, grove motoriek, handvaardigheid, schrijfvaardigheid, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie en houding.

Tijdens het onderzoek worden factoren als concentratie, impulsiviteit en faalangst geobserveerd. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de leerstrategie van het kind. Op deze manier kan worden beoordeeld wat de mogelijkheden van uw kind zijn en waar de problemen liggen.

De resultaten, behandeldoelen en het behandelplan worden weergegeven in een verslag welke vervolgens wordt besproken met ouders/verzorgers. Zo nodig vindt er overleg plaats met andere instanties. 

Contact