0616778224          info@kinderoefentherapiespakenburg.nl        

Onderzoek

De kinderoefentherapeut observeert, onderzoekt, behandelt en geeft voorlichting en advies. Na aanmelding en intake wordt een uitgebreid motorisch onderzoek afgenomen. Er wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van uw kind met genormeerde testen. De onderdelen die aan bod kunnen komen zijn evenwicht, grove motoriek, handvaardigheid, schrijfvaardigheid, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie en houding.

Tijdens het onderzoek worden factoren als concentratie, impulsiviteit en faalangst geobserveerd. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de leerstrategie van het kind. Op deze manier kan worden beoordeeld wat de mogelijkheden van uw kind zijn en waar de problemen liggen.

De resultaten, behandeldoelen en het behandelplan worden weergegeven in een verslag welke vervolgens wordt besproken met ouders/verzorgers. Zo nodig vindt er overleg plaats met andere instanties. 

Contact

"Kinderoefentherapie Spakenburg is gespecialiseerd in het verbeteren van de motoriek van het kind. Dankzij kinderoefentherapie krijgen kinderen weer plezier in het bewegen."

     0616778224

  info@kinderoefentherapiespakenburg.nl

     Chopinstraat 1H, 3752 HR Bunschoten-Spakenburg

    32169501

 

Copyright © 2022 Kinderoefentherapie Spakenburg