Over Annerieke Cordia-Scherff

In 1999 studeerde ik, Annerieke Cordia-Scherff, af aan de opleiding voor Oefentherapie Cesar, waarna ik ben gaan werken in een particuliere praktijk in Lunteren. Hier werkte ik met kinderen met een motorisch probleem of houdingsafwijking en daarnaast behandelde ik volwassenen met zeer uiteenlopende klachten. In 2005 rondde ik de post-HBO opleiding “Kinderoefentherapie” af en werkte ik bij de Praktijk voor kinderoefentherapie in Soest. Deze praktijk is helemaal gericht op het behandelen van kinderen, hetgeen ook het geval is bij Praktijk voor kinderoefentherapie Spakenburg, waar ik sinds 2007 actief ben. Naast het behandelen van kinderen in de praktijk geef ik voorlichting op scholen aan leerkrachten en ouders.

Contact

Kwaliteit
Als kinderoefentherapeut sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Om de kwaliteit te behouden volg ik cursussen, bezoek ik symposia en neem ik deel aan intercollegiaal overleg.

Openingstijden
Mijn werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag. Ik ben op verschillende locaties werkzaam. Met de ouders wordt overlegd welke behandeldagen en -tijden mogelijk zijn.

Telefonische bereikbaarheid
De praktijk is bereikbaar op nummer 06-16778224 of via info@kinderoefentherapiespakenburg.nl. Het kan zijn dat uw oproep tijdens de openingsuren van de praktijk toch beantwoord wordt door het antwoordapparaat omdat er behandelingen gegeven worden. Spreekt u alstublieft uw naam, uw telefoonnummer en een eventuele boodschap in. U wordt nog dezelfde dag teruggebeld. Buiten de genoemde uren wordt uw telefoontje altijd beantwoord door een antwoordapparaat. U kunt dus ook ‘s avonds en in het weekend een boodschap achterlaten.

Afspraken verzetten of afzeggen
Afspraken welke niet 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. De praktijk is altijd bereikbaar via het antwoordapparaat of de mail. Als u niet afzegt, of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, dan mag de oefentherapeut het verzuimtarief in rekening brengen. Het verzuimtarief is 75% van het behandeltarief en moet door u zelf betaald worden. Het verzuimtarief is bedoeld als tegemoetkoming voor de gereserveerde tijd.

Overleg met de specialist, huisarts, schoolarts of de school
Tijdens het behandeltraject wordt er gerapporteerd over de voortgang, en vindt er multidisciplinair overleg plaats met zowel de verwijzer als direct betrokkenen binnen de school. Wanneer u bezwaar heeft tegen deze rapportage en/of overleg, dan verzoeken wij u dat tijdens de intake ons door te geven.

BSN
Wij zijn verplicht uw BSN nummer te controleren aan de hand van uw identiteitsbewijs. Daarnaast zijn wij verplicht het BSN te vermelden op alle correspondentie.

Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst
De praktijk houdt zich aan hetgeen is gesteld in de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Uw bezoek, hulpvraag, de vorming van een dossier en communicatie/rapportage met derden worden behandeld conform de in deze wetgeving geformuleerde regels.

Volgens de WGBO is de praktijk verplicht om een dossier over u bij te houden met gegevens over onderzoeken, medicijnen, opnames in ziekenhuis, operaties en uw gezondheid in het algemeen. U hebt recht op inzage van het zorgdossier. Een kopie kan ten alle tijden worden opgevraagd bij de desbetreffende kinderoefentherapeut. Van de patiënt wordt tevens verwacht zoveel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en adviezen op te volgen.

Duur van de behandeling
Een behandeling duurt gemiddeld 30 minuten.