0616778224          info@kinderoefentherapiespakenburg.nl        

Praktijk organisatie

Klachtenregeling
Kinderoefentherapie Spakenburg is aangesloten bij de beroepsvereniging voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM). Hierdoor is de praktijk automatisch aangesloten bij de landelijke klachtenregeling voor paramedici.

Klantervaring
Er wordt doorlopend onderzoek gedaan naar klantervaring. Op deze manier willen wij inzicht krijgen in uw ervaringen met de praktijk. Na het afronden van het behandeltraject van uw kind ontvangt u een korte enquête. Hierin wordt gevraagd hoe u de zorg voor uw kind heeft ervaren en of u nog verbetersuggesties heeft. Het invullen van de enquête gebeurt anoniem. Op basis van de resultaten uit het klantervaringsonderzoek worden aanpassingen in de praktijk gemaakt om zo de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk te houden.

Waarneemregeling
Tijdens de behandeling van uw kind bij Kinderoefentherapie Spakenburg kan het voorkomen dat uw behandelend kinderoefentherapeut op vakantie gaat. De behandelingen worden dan overgenomen door een andere kinderoefentherapeut. Er vindt een uitgebreide overdracht plaats zodat de behandelingen zonder problemen kunnen worden voortgezet. Heeft u desondanks toch problemen met een eventuele waarneming, laat het ons weten. Wij zoeken dan met u naar een passende oplossing.

Bij kortdurende ziekte van uw behandelend kinderoefentherapeut kan het voorkomen dat behandelingen worden afgezegd. Bij langdurige ziekte streven wij naar adequate vervanging. 

Hygiëne
De kinderoefentherapeuten van Kinderoefentherapie Spakenburg dragen zorg voor schone behandelkamers en schone toilet- en doucheruimtes.

Privacy
Kinderoefentherapie Spakenburg hecht veel waarde aan de privacy van uw kind. In alle behandelkamers is de privacy daarom gewaarborgd. Wel werken de kinderoefentherapeuten regelmatig in open ruimtes om zo de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven van het kind te integreren.

Daarnaast hanteren wij binnen onze praktijk een privacyregelement. Deze kunt u vinden op deze website. 

Contact

"Kinderoefentherapie Spakenburg is gespecialiseerd in het verbeteren van de motoriek van het kind. Dankzij kinderoefentherapie krijgen kinderen weer plezier in het bewegen."

     0616778224

  info@kinderoefentherapiespakenburg.nl

     Chopinstraat 1H, 3752 HR Bunschoten-Spakenburg

    32169501

 

Copyright © 2022 Kinderoefentherapie Spakenburg