Specialisaties Kinderoefentherapie Spakenburg

Veel kinderen doen niets liever dan bewegen. Toch kan dit voor kinderen met een motorische achterstand lastig zijn. Ze struikelen over hun eigen benen, schrijven onleesbaar of zijn bang om op school mee te doen met gym. Veel ouders maken zich wel eens zorgen om de motoriek van hun kind. Soms op basis van eigen observaties, soms na signalen van anderen. Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, maar een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. 

Dagelijkse vaardigheden
Kinderoefentherapie helpt het bewegen van kinderen te verbeteren. Hierbij staat vooral spelen op de voorgrond. Klimmen, springen en het gooien van een bal zijn belangrijke vaardigheden om te leren. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld knippen, knutselen en schrijven.

Plezier
Hoe kan het dat kinderen achterblijven op hun leeftijdsgenoten? Dat is niet altijd duidelijk. Soms is er een afwijkende ontwikkeling, zoals bij de diagnose DCD. Bij andere vaststellingen als NLD, ADHD en dyslexie kunnen ook motorische problemen voorkomen. Kinderoefentherapie helpt kinderen met een motorische achterstand en laat ze plezier beleven aan het bewegen.

contact